Anmälan till ST-kurs

ST-kurs: Hudpatologi

17–19 mars i Göteborg Kursen utgörs av 2 dagars förberedande arbete och 3 kursdagar (17–19/3) Info: Lena Mölne (lena.molne@vgregion.se)

Personuppgifter:


Arbetsadress:

Kontaktuppgifter:


Faktureringsadress:

Övrig information:


Ja

När du klickar på knappen nedan godkänner du att vi lagrar dina uppgifter enligt GDPR. Vi lagrar endast uppgifter i syftet att ta emot anmälningar till kurser. Vill du begära ut eller vill att vi ska radera uppgifter så kan du kontakta oss på info@ssdv.se