Anmälan till ST-kurs

ST-kursen Arbets och miljödermatologi

2020-11-09 - 2020-11-12, Skånes universitetssjukhus, Malmö

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Svensson (Lena.A.Svensson@skane.se).