Anmälan till ST-kurs

ST-kurs: Hudpatologi

11 mars kl 12.30 – 13 mars ca kl 14.30 i Göteborg
Kursen utgörs av 2 dagars förberedande arbete och 3 kursdagar
Info: Lena Mölne (lena.molne@vgregion.se)

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Mölne (lena.molne@vgregion.se).