Anmälan till ST-kurs

ST-kurs: Hudpatologi

20-22/3 2019, Sahlgrenska Akademin, Göteborg

Sista anmälningsdatum har nu passerats.

Vid eventuella frågor kontakta Lena Mölne (lena.molne@vgregion.se).